به گزارش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، انجمن جهانی فولاد در تازه‌‌‌ترین گزارش خود از رشد ۱۰۰برابری تولید جهانی فولاد در ۷۲سال گذشته خبر داد. این گزارش حاکی است که تولید جهانی فولاد از ۱۸۹میلیون تن در سال ۱۹۵۰ میلادی به یک‌میلیارد و ۸۸۵میلیون تن در سال ۲۰۲۲ میلادی افزایش یافته است.

  • ایمیدرو و شرکت‌‌‌های تابعه بر سکوی بیستم جهان

ایمیدرو و شرکت‌‌‌های تابعه و زیرمجموعه (شرکت فولادمبارکه اصفهان، ذوب‌آهن اصفهان، فولاد خوزستان و شرکت ملی فولاد ایران) با تولید ۱۸میلیون تن فولاد خام در سال ۲۰۲۲ میلادی توانستند بر سکوی بیستم شرکت‌های فولادساز برتر جهان بایستند. این در حالی است که ایران با تولید ۳۰میلیون و ۶۰۰هزار تن فولادخام در سال گذشته میلادی توانست همچنان دهمین کشور فولادساز جهان به ثبت برسد.

  • ایران دومین تولیدکننده آهن اسفنجی جهان

مجموع تولید آهن اسفنجی جهان در سال ۲۰۲۲ میلادی ۱۲۵میلیون و ۱۰۰هزار تن اعلام شد که از این میزان هند با تولید ۴۲میلیون و ۳۰۰هزار تن محصول در صدر قرار دارد. این در حالی است که طی مدت یادشده، ایران با تولید ۳۲میلیون و ۹۰۰هزار تن آهن اسفنجی توانست به مقام دوم تولید این محصول در جهان دست یابد. همچنین تولید آهن خام ایران طی سال ۲۰۲۲ میلادی ۲میلیون و ۵۰۰هزار تن، مصرف این محصول ۲میلیون و ۴۰۰هزار تن و صادرات آن ۱۰۰هزار تن گزارش شده است. میزان واردات آهن خام ایران هم طی سال گذشته میلادی صفر بوده است.

مجموع تولید جهانی آهن خام در سال ۲۰۲۲ میلادی یک‌میلیارد و ۳۰۱میلیون و ۳۰۰هزار تن و مصرف این محصول در جهان یک‌میلیارد و ۳۰۱میلیون و ۴۰۰هزار تن به ثبت رسیده است.

منبع خبر

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-3/3975907-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84