همکاری همه‌‌‌جانبه برای اجرای طرح فولادسازی

مدیرعامل شرکت فولاد اکسین خوزستان تأکید کرد

همکاری همه‌‌‌جانبه برای اجرای طرح فولادسازی 

دنیای‌اقتصاد – اهواز : مدیرعامل شرکت فولاد اکسین خوزستان گفت: همکاری همه‌جانبه به منظور اجرای سریع‌تر طرح فولادسازی شرکت فولاد اکسین خوزستان علاوه بر تکمیل ظرفیت تولید ورق‌‌‌های فولادی و تکمیل زنجیره ارزش، به معنای واقعی تحقق شعار سال مبنی بر مهار تورم و رشد تولید را در بر دارد.

علی محمدی با اشاره به شعار سال مقام معظم رهبری در خصوص مهار تورم و رشد تولید اظهار کرد: تلاش‌‌‌های بسیاری در سال‌‌‌های اخیر برای ایجاد زیرساخت‌‌‌های لازم جهت اجرای طرح فولادسازی این شرکت و تحقق ظرفیت اسمی تولید در مجموعه فولاد اکسین انجام شده است و محقق شدن این مهم به رشد چشمگیر تولید در راستای تحقق شعار مقام معظم رهبری کمک بسیاری خواهد کرد.

وی افزود: به منظور عملیاتی شدن برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های انجام‌شده در مسیر اجرای طرح فولادسازی فولاد اکسین خوزستان،  کمیته‌‌‌ای کارشناسی تشکیل شده تا روند عملیات اجرایی این طرح توسعه تسریع شود و هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد.

محمدی با اشاره به اهمیت موضوع اشتغال‌زایی در استان خوزستان اظهار کرد: اجرای چنین طرحی در مجموعه اکسین علاوه بر بحث اشتغال‌زایی که موضوع بااهمیتی است،  ارزآوری بیشتر و توسعه تجارت خارجی از طریق افزایش صادرات محصولات فولاد اکسین نیز پیگیری و در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: برنامه‌‌‌های توسعه‌‌‌ای فولاد اکسین در راستای شعار سال مقام معظم رهبری هدف‌گذاری شده است تا منجر به رشد تولید و تحقق این مهم شود که دستاوردهایی از جمله ارزآوری،  ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی به دنبال خواهد داشت.

مدیرعامل فولاد اکسین خوزستان گفت: تحقق ظرفیت اسمی تولید فولاد اکسین خوزستان به بیش از یک میلیون تن محصول در سال به راه‌‌‌اندازی طرح فولادسازی وابسته است و تاثیر مستقیمی در رشد تولید کشور خواهد داشت.

منبع خبر

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-43/3959535-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C

نوشتهٔ پیشین
هدف درآمدی فولاد خوزستان در سال جدید
نوشتهٔ بعدی
نگاهی نو به اقتصاد معدن
فهرست