پروژه آپادانا فولاد البرز

  • موضوع پروژه: عملیات تکمیلی ساخت کارخانه تولید بریکت سرد
  • هدف از اجرای پروژه: تولید آهن کم کربن
  • محل اجرا: شرکت دانش بنیان در ناحیه شهرضا استان اصفهان

تاریخ شروع: 1399
تاریخ خاتمه:
در حال کار

 

سایر پروژه ها

فهرست