بهزاد طاهریان

مدیر پروژه ساختمان الوند

پروژه احداث ساختمان الوند

 در راستای توسعه فضای فیزیکی و محیط اداری شرکت نسبت به تخریب و طراحی مجدد ساختمان دفتر مرکزی اقدام شد. 

         محل اجرا: تهران،میدان آرژانتین، خیابان الوند  

        اطلاعات کلی پروژه به شرح زیر می باشد:

          متراژ زیربنا: 3270 متر مربع

         تعداد طبقات: 6 طبقه +5 طبقه پارکینگ 

        مدت برنامه ریزی شده: 18 ماه

 

سایر پروژه ها

فهرست