پروژه مس چهل کوره

         هدف از اجرای پروژه: عملیات آماده سازی ، احداث، تجهیز و تامین تجهیزات، نصب و استخراج از معدن مس چهل کوره

         كارفرما: شرکت ملی صنایع مس ایران 

         مشاور: شرکت مهندسین مشاور کاوشگران 

        محل اجرا: استان سیستان و بلوچستان ، 110 کیلومتری شمال غربی زاهدان 

        نوع قرارداد: PCC (تامين- ساخت ، نصب ، راه اندازي- بهره برداری)

         کنسرسیوم:

    • شرکت صنایع فولاد گسترش ( رهبر مشارکت )
    • شرکت کان آذین
    • شرکت توسعه سیلوها

                مدت قرارداد: 48 ماه 

               وضعیت پروژه: اتمام 

سایر پروژه ها

فهرست