مدیر پروژه – پروژه معدن پلی متال (کانسارهای فلزی)

معدن پلی متال (کانسارهای فلزی) مرکزی  

فعالیت شرکت در حوزه معادن

با بررسی های انجام شده در بخش های مختلف صنعتی کشور و فرصت ها و پتانسیل های توسعه در حوزه معدن، شرکت صنایع فولاد گسترش تصمیم گرفت که در حوزه اکتشاف و بهره برداری وارد شود.

محدوده پلی متال مرکزی با مساحت حدود 4 کیلومتر مربع در استان مرکزی به عنوان اولین محدوده اکتشافی در دست بررسی و پی جویی است.

این محدوده در شمال شهرستان خمین واقع شده و از آنجا که در بخش های مجاور رگه های پلی متال منگنز، سرب و روی مشاهده می شوند امکان شناسایی رگه ها را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد.

نمونه برداری از رگه ها، زون های کانه دار، هاله های دگرسانی و مطالعه ژئوفیزیک و نقشه های زمین شناسی و توپوگرافی در این مرحله در دستور کار قراردارد.

سایر پروژه ها

فهرست