نصرت اله اکبری

مدیر پروژه پروژه اسکله مکانیزه مواد فله بندر شهید رجایی

پروژه اسکله مکانیزه مواد فله بندر شهید رجایی ( مطالعات ژئوتکنیک )

هدف از اجرای پروژه: احداث اسکله و پایانه مکانیزه ریلی مواد معدنی بندر شهید رجایی

کارفرما: شرکت مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا(هیمکو)

مشاور: شرکت مهندسین مشاور سازه پردازی ایران

محل اجرا: ضلع غربی اسکله بندر شهید رجایی، بندرعباس

مدت قرارداد: 3 ماه 

نوع قرارداد: اجرا

وضعیت پروژه: اتمام

خلاصه عملیات پروژه:

    • عملیات شناسایی میدانی و مطالعات ژئوتکنیکی خشکی و ساحل تا عمق 40متر
    • عملیات شناسایی میدانی و مطالعات ژئوتکنیکی دریا به وسیله جک آپ بارج تا عمق 60متر

سایر پروژه ها

فهرست