تورج محمدزاده

مدیر پروژه فولاد سيرجان گل گهر

پروژه فولاد سازی و نورد گرم گل گهر سیرجان ( ناحیه SMP )

        هدف از اجرای پروژه: نصب23.000 تن تجهیزات مکانیکی در پروژه فولادسازی و نورد گرم گل گهر برابر نقشه های ابلاغی کارفرما – فاز اول 14.000 تن

          کارفرما: شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر / شرکت مهندسی فکور صنعت تهران

         مشاور: شرکت مهندسی فولاد تکنیک

        محل اجرا: استان کرمان ، شهرستان سیرجان ، کیلومتر 60 جاده شیراز ، ورودی منطقه گل گهر ، سایت توسعه فولاد گل گهر 

       مدت قرارداد: 15 ماه

       نوع قرارداد: نصب و راه اندازی

       وضعیت پروژه: در دست اجرا

 

سایر پروژه ها

فهرست