مسئولیت اجتماعی

مسئولیت و تعهد اجتماعی در حوزه های گوناگون شناخته می شود، بندهای مختلفی برای این منظور تعریف شده است که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
تعهد در قبال حفظ محیط زیست
تعهد در قبال رعایت عدالت و شایسته سالاری در استخدام نیروهای مورد نیاز
تعهد در قبال برآورده کردن نیازهای ضروری کارمندان
تعهد در قبال رفتار درست و انسانی با تمامی افراد مرتبط با سازمان

با این تعاریف، مسئولیت اجتماعی مجموعۀ وظایف و تعهداتی است که سازمان در جهت حفظ و مراقبت از کارکنان و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، انجام می دهد و با توجه به اهمیتِ این حوزۀ تاثیرگذار بر کسب و کار سازمان، شرکت صنایع فولاد گسترش نیز منشوری برای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود تدوین کرده و سعی در اعمال آن در تمامی حوزه های یاد شده دارد. به عنوان مثال در بحث محیط زیست در محیط اداری، سعی در استفاده بهینه از کاغذ و جداسازی زباله های قابل بازیافت دارد.

فهرست