پروژه آپادانا فولاد البرز

     هدف از اجرای پروژه: احداث کارخانه تولید بریکت سرد

     محل اجرا: استان اصفهان ، شهرستان شهرضا ،شهرک صنعتی رنگسازان رازی

    مدت اجرا(شروع تا بهره برداری): 3 سال 

     نوع پروژه: EPCF

    وضعیت پروژه: در حال تولید و بهره برداری

 

سایر پروژه ها

فهرست