نصرت اله اکبری

مدیر پروژه پروژه اسکله مکانیزه مواد فله بندر شهید رجایی

پروژه اسکله مکانیزه مواد فله بندر شهید رجایی ( آماده سازی و تسطیح  )

هدف از اجرای پروژه: احداث اسکله و پایانه مکانیزه ریلی مواد معدنی بندر شهید رجایی

کارفرما: شرکت مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا(هیمکو)

مشاور: شرکت سازه پردازی ایران

محل اجرا: ضلع غربی اسکله بندر شهید رجایی، بندرعباس

مدت قرارداد: 2 ماه

نوع قرارداد: اجرا

وضعیت پروژه: اتمام

خلاصه عملیات پروژه:

  • آماده سازی و تسطیح حدود 30 هکتار زمین فاز1 محل احداث اسکله و پایانه مکانیزه ریلی مواد معدنی در محدوده بندر شهید رجایی

سایر پروژه ها

فهرست