احمدرضا طهماسبی

مدیر پروژه پروژه پایلوت پلنت و فرآوری گندله سازی

پروژه پایلوت پلنت و فرآوری گندله سازی – شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

هدف از اجرای پروژه: خدمات تأمین مصالح و تجهیزات ، دمونتاژ و مونتاژ تجهیزات ، ساخت ، احداث و نصب و راه اندازی پایلوت پلنت فرآوری و گندله سازی.

کارفرما: شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

مشاور: شرکت مهندسین مشاور ناموران

محل اجرا:  سيرجان- کيلومتر 50 جاده شيراز ، ورودی منطقه گل گهر

مدت قرارداد: 12 ماه

نوع قرارداد: به صورت PC (تهیه مصالح ، تجهیزات و دمونتاژ ، ساخت ، نصب و راه اندازی تجهیزات ).

وضعیت پروژه: در دست اجرا

سایر پروژه ها

فهرست